NL-Alert app verwijderd uit App stores

De NL-Alert app is verwijderd uit de Google Playstore en App Store van Apple. Het is niet langer mogelijk de app te downloaden.

Waarom stond de app nog in de stores?

Nadat op 30 april jl. een mogelijk datalek werd geconstateerd zijn gebruikers van de NL-Alert app geïnformeerd en geadviseerd de app te verwijderen. Voor mensen die de app niet hebben verwijderd werd een update beschikbaar gesteld die – na installatie op het toestel van de gebruiker – het datalek dicht. Uit cijfers bleek dat het overgrote deel van de gebruikers de app verwijderd of geüpdatet heeft. Om het aantal mensen die de app nog op hun telefoon hadden staan en de app niet hadden geüpdatet de kans te geven om dat wel te doen, bleef de (geüpdatete) app tijdelijk beschikbaar App stores.

Wat gebeurt er als ik de app niet verwijder?

Ondanks dat het datalek is gedicht, blijft het advies om de app van je telefoon te verwijderen. De app voldoet niet meer aan de eisen die de overheid eraan stelt. De app informeert je niet meer actief over NL-Alerts die - in de door jou opgegeven locatie(s) - worden uitgezonden en mogelijk krijg je ook foutmeldingen als je de app opent of gebruikt.